Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Διευκρινιστικό για την εκλογική αποζημίωση και οδηγίες από το ΑΕΑ

Διευκρινιστικό για την εκλογική αποζημίωση και οδηγίες από το ΑΕΑ


Διευκρινιστικό για την εκλογική αποζημίωση και οδηγίες από το ΑΕΑ
Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. προς ενημέρωση των συναδέλφων παραθέτει διευκρινιστικό έγγραφο του Αρχηγείου σύμφωνα με το οποίο η εκλογική αποζημίωση της 6ης Μαΐου 2012 και 17ης Ιουνίου 2012 “υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε φορολογία εισοδήματος”. Συνημμένα θα βρείτε το αρχείο οδηγιών.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΑΘΗΝΑ , 10/06/2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ                                       ΠΡΟΣ:
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                               1) ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ (POL)
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1 ΤΜ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΑΝΩΝ
Δ/νση: Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 10177 ΑΘΗΝΑΙ
Τηλέφωνο: 2106926318
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 72334/ 13/862421
Γ.Φ./Ε.Φ. Θεματολογίου: (8010/1)

ΘΕΜΑ: Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2013

ΣΧΕΤ.: (α) Η υπ’ αριθ. 17335 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τ. Β’, 1510 / 04-05-2012)
           (β) Η υπ’ αριθ. 24272 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ τ. Β’, 1878 / 13-06-2012)

Σε συνέχεια των ανωτέρω (α) και (β) σχετικών και καθότι η Υπηρεσία μας δέχθηκε πλήθος τηλεφωνικών αιτημάτων για περαιτέρω διευκρινήσεις για το αντίγραφο Βεβαίωσης Αποδοχών έτους 2012 για φορολογική χρήση, που εκδόθηκε από τη Δ/νση Διαχείρισης Χρηματικού την 31η Δεκεμβρίου 2012, σας γνωρίζουμε ότι η εκλογική αποζημίωση της 6ης Μαΐου 2012 και 17ης Ιουνίου 2012 “υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε φορολογία εισοδήματος”.
Μετά τα ανωτέρω, σας αποστέλλουμε συνημμένα Υπόδειγμα Βεβαίωσης Αποδοχών Έτους 2012 και Οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του Οικονομικού έτους 2013 - Υπόδειγμα Ε1 – και παρακαλούμε για την ενυπόγραφη ενημέρωση του προσωπικού των Υπηρεσιών σας.

AA
O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ:
 • Συνημμένα αρχεία: 
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012
 • ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
 • Α. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ
 • Β. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
 • Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ
 • 1. Το φορολογητέο ποσό (α) του πίνακα εκλογικής αποζημίωσης προστίθεται στο καθαρό ποσό (β) του πίνακα Α
 • και το σύνολο που προκύπτει δηλώνεται στον κωδικό 301 του Ε1 εντύπου του Υπουργείου Οικονομικών της
 • Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
 • 2. Ο παρακρατηθείς φόρος της εκλογικής αποζημίωσης (γ) προστίθεται στο σύνολο του παρακρατηθέντα φόρου
 • (δ) του πίνακα Α και το σύνολο που προκύπτει δηλώνεται στον κωδικό 315 του Ε1 εντύπου του Υπουργείου
 • Οικονομικών της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
 • 3. Το φορολογητέο ποσό της εκλογικής αποζημίωσης (α) πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,20 και το
 • αποτέλεσμα αυτού προστίθεται στον αναλογούντα φόρο (ε) του πίνακα Α και το σύνολο που προκύπτει
 • δηλώνεται στον κωδικό 313 του Ε1 εντύπου του Υπουργείου Οικονομικών της Δήλωσης Φορολογίας
 • Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
 • ΜΙΣΘΟΙ
 • ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
 • ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ-
 • ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΣΥΝΟΛΟ
 • ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
 • ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
 • ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (β)
 • ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΟΡΟΣ (ε)
 • ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣ ΦΟΡΟΣ (δ)
 • ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 • ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
 • ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΟΣΟ (α)
 • ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣ ΦΟΡΟΣ