Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2013

ΘΕΜΑ : Βεβαιώσεις Αποδοχών Οικονομικού Έτους 2013

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ  07/06/2013--------------------------------------------
ΘΕΜΑ : Βεβαιώσεις Αποδοχών Οικονομικού Έτους 2013 ( Εισοδήματα 2012) για την Εφορία
Στις συντάξεις του Δημοσίου δεν έγινε κράτηση για Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης του Ν.3986/2011 το έτος 2012 (η κράτηση αυτή άρχισε να γίνεται με την σύνταξη Απριλίου 2013).
Επομένως η βεβαίωση καταβληθεισών συντάξεων έτους 2012, σωστά δεν αναφέρει ποσό για κράτηση Έκτακτης Εισφοράς Αλληλεγγύης.
Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που αναφέρεται στα Τρίμηνα Ενημερωτικά Σημειώματα, προβλέπεται από τον Ν.3865/2010 και δεν είναι ίδια με την Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης του Ν.3986/2011.